Nhóm gỗ tự nhiên quý hiếm (IIA)


Nhóm gỗ tự nhiên quý hiếm (IIA)
 
Nhóm IIA
 
STT Tên gỗ Tên khoa học Tên địa phương
1 Cẩm lai Dalbergia oliverii Gamble  
  - Cẩm lai Bà Rịa Dalbergia bariaensis  
  - Cẩm lai Dalbergia oliverii Gamble  
  - Cẩm lai Đồng Nai Dalbergia dongnaiensis  
2 Gà te (Gõ đỏ) Afzelia xylocarpa  
3 Gụ    
  Gụ mật Sindora cochinchinenensis  
  Gụ lau Sindora tonkinensis – A.Chev  
4 Giáng hương    
  Giáng hương Pterocarpus pedatus Pierre  
  Giáng hương Cam bốt Pterocarpus cambodianus Pierre  
  Giáng hương mắt chim Pterocarpus indicus Wild  
5 Lát    
  Lát hoa Chukrasia tabularis A.juss  
  Lát da đồng Chukrasia sp  
  Lát chun Chukrasia sp  
6 Trắc    
  Trắc Dalbergia cochinchinenensis Pierre  
  Trắc dây Dalbergia annamensis  
  Trắc Cam bốt Dalbergia combodiana Pierre  
7 Pơ mu Fokienia hodginsii A.Henry et Thomas  
8 Mun    
  Mun Diospyros mun H.lec  
  Mun sọc Diospyros SP  
9 Đinh Markhamia pierrei  
10 Sến mật Madhuca pasquieri  
11  Nghiến Burretiodendron hsienmu  
12 Lim xanh Erythophloeum fordii  
13 Kim giao Padocapus fleuryi  
14 Ba gạc Rauwolfia verticillata  
15 Ba kích Morinda offcinalis  
16 Bách hợp lilium brownii  
17 Sâm ngọc linh Panax vietnammensis  
18 Sa nhân Anomum longiligulare  
9 Thảo quả Anomum tsaoko
Hỏi đáp gỗ nhựa ngoài trời Awood WPC

Hỏi đáp sàn gỗ công nghiệp Janmi

Hỏi đáp sàn gỗ tự nhiên

Hỏi đáp vật liệu gỗ khác
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt