Phụ kiện sàn gỗ công nghiệp bao nhiêu loại ?


Phụ kiện sàn gỗ công nghiệp:
+ Len tường (Phào): MDF, HDF, Chịu nước (Nhựa vân gỗ).
+ Nẹp (Chỉ): Chữ F, T, V.
+ Xốp (Foam): Bạc, trắng. Độ dầy từ 2-3mm.
 
http://farm5.static.flickr.com/4134/4859821884_e57438c772.jpg
 
Len tường chịu nước ( phào cao cấp)
Len tường WPC 702GR
Len tường WPC 702GR
Len tường B5-5
Len tường B5-5
Chỉ khung bao B51-7
Chỉ khung bao B51-7
Len tường WPC 702BR
Len tường WPC 702BR
Len tường B5-6
Len tường B5-6
Len ốp tường C5-3
Len ốp tường C5-3
Len tường WPC 702BL
Len tường WPC 702BL
Len tường B5-7
Len tường B5-7
Len ốp trần C5-4
Len ốp trần C5-4
Len tường WPC 401GR
Len tường WPC 401GR
Len tường B8-3
Len tường B8-3
Len ốp trần C5-5
Len ốp trần C5-5
Len tường WPC 401BR
Len tường WPC 401BR
Len tường B8-4
Len tường B8-4
Len ốp trần C5-6
Len ốp trần C5-6
Len tường chịu nước B796
Len tường chịu nước B796
Len tường B8-5
Len tường B8-5
Len ốp trần C5-7
Len ốp trần C5-7
Len tường chịu nước B795
Len tường chịu nước B795
Len tường B8-6
Len tường B8-6
Len ốp trần C8-5
Len ốp trần C8-5
Len tường chịu nước B794
Len tường chịu nước B794
Len tường B8-7
Len tường B8-7
Len ốp trần C8-4
Len ốp trần C8-4
Len tường chịu nước B793
Len tường chịu nước B793
Chỉ khung bao B51-3
Chỉ khung bao B51-3
Len ốp trần C8-5
Len ốp trần C8-5
Len tường chịu nước B792
Len tường chịu nước B792
Chỉ khung bao B51-4
Chỉ khung bao B51-4
Len ốp trần C8-6
Len ốp trần C8-6
Len tường B5-3
Len tường B5-3
Chỉ khung bao B51-5
Chỉ khung bao B51-5
Len ốp trần C8-7
Len ốp trần C8-7
Len tường B5-4
Len tường B5-4
Chỉ khung bao B51-6
Chỉ khung bao B51-6

Nẹp nối sàn (chỉ)
Nẹp nối sàn đỏ
Nẹp nối sàn đỏ
Nẹp nối sàn vàng
Nẹp nối sàn vàng
Ván sàn AC21(nep-vang)
Ván sàn AC21(nep-vang)
Nẹp nối sàn xám
Nẹp nối sàn xám


Nẹp kết thúc (chỉ)
Nẹp kết thúc vàng
Nẹp kết thúc vàng
Ván sàn O11(nep-vang)
Ván sàn O11(nep-vang)
Ván sàn ME32-(nep-do)
Ván sàn ME32-(nep-do)
Nẹp kết thúc đỏ
Nẹp kết thúc đỏ


Len chân tường MDF (phào)
Len tường vàng
Len tường vàng
Ván sàn W11(len-990)
Ván sàn W11(len-990)
Ván sàn O11(len-990)
Ván sàn O11(len-990)
Len tường xám
Len tường xám
Ván sàn T13(len-990)
Ván sàn T13(len-990)
Ván sàn C23-(len-101)
Ván sàn C23-(len-101)
Len tường trắng
Len tường trắng
Ván sàn O39(len-101)
Ván sàn O39(len-101)
Ván sàn AC21(len101)
Ván sàn AC21(len101)
 Ván sàn WE21(len-990)
Ván sàn WE21(len-990)
Ván sàn O23(len-420)
Ván sàn O23(len-420)

Nẹp cao Thấp (chỉ)
Nẹp cầu thang
Nẹp cầu thang
Nẹp cao thấp đỏ
Nẹp cao thấp đỏ
Nẹp cao thấp vàng
Nẹp cao thấp vàng
Nẹp cao thấp xám
Nẹp cao thấp xám


Len tường tự nhiên (phào chân tường)
Len tường căm xe Việt Nam
Len tường căm xe Việt Nam
Len tường căm xe Lào
 Xem hướng dẫn lắp đặt sàn gỗ công nghiệp tại đây ...  
Hỏi đáp gỗ nhựa ngoài trời Awood WPC

Hỏi đáp sàn gỗ công nghiệp Janmi

Hỏi đáp sàn gỗ tự nhiên

Hỏi đáp vật liệu gỗ khác
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt