Thông số kỹ thuật sàn gỗ công nghiệp


Thông số kỹ thuật sàn gỗ công nghiệp
 
http://sangochuyendung.com/uploads/Sangochuyendung-TinTuc/san-go-cong-nghiep-logo.JPG 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:  
Kiểm tra tính chất Tiêu chuẩn kiểm tra Tổ chức kiểm tra Đặc tính
Chống tác động ứng suất tác động EN 13329 WKI Loại ứng suất tác động IC 1
Giám sát bên ngoài về thải formaldehyde DIN EN 120 WKI E1 HDF
Chống nhuộm màu EN 13329 WKI Nhóm 1-3: cấp 5
Độ bền ánh sáng
EN 13329
WKI
Mức nhung xanh: không kém hơn 6
Mức xám: không kém hơn 4
Chống cháy thuốc lá EN 13329 WKI Cấp 4
Trạng thái khi cháy DIN 4102 FMPA Khả năng bắt lửa thấp, loại xây dựng B1
Phân loại bắt cháy VKF-Schweiz EMPA Chống cháy kỹ thuật phân loại 5.3
Ảnh hưởng của chân đồ gỗ EN 13329 WKI Không có hư hỏng hiện hữu, theo quy định EN 424
Ảnh hưởng của ghế có bánh xe
EN 13329
WKI
Không có thay đổi hoặc hư hỏng hiện hữu, theo quy định trong EN425
Chênh lệch chiều cao giữa các yếu tố EN 13329 - Trung bình: < 0,10 mm / tối đa: > 0,15 mm
Suất dẫn nhiệt DIN 52612 eph 0.17 W/m*k, Thích hợp cho làm nóng dưới sàn (môi trường: nước)
Lắp đặt     Ván sàn thích hợp cho khu vực bãi rác, hỏa táng và tái chế
 
Sản xuất và giám sát sản xuất theo tiêu chuẩn EN 13329. Tùy thuộc theo thay đổi kỹ thuật. Tất cả các giá trị ghi trên là các giá trị mang tính hướng dẫn. Những sự thay đổi xảy ra trong sản xuất không thể loại trừ hoàn toàn. Tất cả đồ đạc đều là mô phỏng.
 
http://san-go.com/2404images/san-go.gif 
Hỏi đáp gỗ nhựa ngoài trời Awood WPC

Hỏi đáp sàn gỗ công nghiệp Janmi

Hỏi đáp sàn gỗ tự nhiên

Hỏi đáp vật liệu gỗ khác
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt
Sàn gỗ chuyên dụng, sàn gỗ nam việt